Vương Thanh Long

Anh Vương Thanh Long tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và đã từng giữ các vị trí chủ chốt như Giám đốc Marketing, Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp: Biti’s, Trung Nguyên, FPT, C.T Group, Strategy Asia Consutant, Bibica, Hùng Hậu, Đại học Văn Hiến…

Hiện nay, anh đang là nhà tư vấn trong lĩnh vực: Chiến lược, thương hiệu và marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *