MENTOR

Mentor – WHO ARE THEY?

“Một mối quan hệ mang tính phát triển, trong đó, “người cố vấn (mentor) giám sát công việc kinh doanh/sự nghiệp và phát triển của người được cố vấn (mentee) … thông qua việc giảng dạy, tư vấn, hỗ trợ tâm lý, bảo vệ, đồng thời, nâng đỡ hoặc đỡ đầu.” – Theo Michael Zey, The Mentor Connection

 

Từ khóa trong định nghĩa trên là “mối quan hệ mang tính phát triển“. Cố vấn liên quan đến việc hỗ trợ một người nào đó phát triển về mặt sự nghiệp và cá nhân. Người cố vấn và người được cố vấn đạt được điều này qua việc xây dựng và duy trì mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

 

Sự khác biệt giữa Cố vấn và Huấn luyện?

Huấn luyện là nhằm đạt được kỹ năng hay kiến thức nhất định nào đó. Hệ thống huấn luyện cung cấp cho các cá nhân các chuyên gia làm việc với họ để đảm bảo họ có được kỹ năng hoặc kiến thức cụ thể. Trọng tâm chính là công việc mang tính chuyên nghiệp, không phải cá nhân. Trong nhiều chừng mực, huấn luyện viên cũng giống như vài trò người giáo viên.

 

Hệ thống cố vấn, mặt khác, được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp một cách chuyên nghiệp bằng cách ghép đôi các cá nhân với các cố vấn, những người sẽ tập trung vào sự phát triển toàn diện của người được cố vấn. Cố vấn tập trung mang lại sự biến đổi và liên quan đến nhiều việc hơn chỉ đơn thuần thu được một kỹ năng hoặc kiến thức cụ thể nào đó. Cố vấn đòi hỏi mối quan hệ mang tính vừa chuyên nghiệp, vừa cá nhân. Trong nhiều chừng mực, người cố vấn giống như vai trò người khuyên bảo.

 

Cố vấn thiên về quan hệ. Nó tìm cách đem lại môi trường an toàn để những người được cố vấn có thể chia sẻ bất cứ điều gì quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công trong sự nghiệp và cá nhân của họ. Mặc dù mục tiêu học hỏi hoặc năng lực cụ thể có thể được sử dụng như cơ sở cho việc tạo ra mối quan hệ, sự tập trung của nó vượt xa lĩnh vực này, bao gồm cả các vấn đề khác, chẳng hạn như cân bằng công việc và cuộc sống, sự tự tin, nhận thức bản thân và làm thế nào việc cá nhân ảnh hưởng sự nghiệp. Nội dung chuyên môn không phải là quá quan trọng đối với người cố vấn, vì người cố vấn là người hỗ trợ, người điều phối, không phải là huấn luyện viên.

 

Kỳ vọng của Cố vấn

 Những gì tôi mong đợi từ người được cố vấn của tôi?

 👉 Có ý thức về định hướng tương lai của anh ta hay cô ta

👉 Cam kết vào chương trình

👉 Sẵn sàng lắng nghe những gì tôi chia sẻ

👉 Gặp gỡ tôi một cách định kỳ

👉 Thông hiểu nếu tôi buộc phải hủy cuộc hẹn

👉 Trung thực và cởi mở với tôi

👉 Có óc hài hước

👉 Không tìm đến tôi để được đầu tư

👉 Nghiêm túc

 

Những vai trò của Cố Vấn

Cố vấn đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ cố vấn. Người cố vấn tạo điều kiện cho sự phát triển của những người được cố vấn theo những cách sau:

Đến với GIVE IT BACK mùa 4 🥰, MENTORS không chỉ là những Anh/Chị đa dạng về ngành nghề với hồ sơ Profile cực khủng, những trải nghiệm tại các tập đoàn lớn, mà còn là những người rất tận tình chia sẻ!

 

MENTORS sẽ giúp bạn:

😔 Tư vấn, định hướng về ngành nghề, công việc.

🤗 Hướng dẫn các phương pháp giải quyết vấn đề mà bạn vấp phải.

🤔 Chia sẻ kinh nghiệm và cách dễ dàng apply học bổng, cách vượt qua các kỳ tuyển chọn cam go!

 

🤝 Đăng kí trở thành Mentor/Mentee của chúng tôi ngay hôm nay tại đây:

🩸 Link đăng ký tham gia Mentor: http://bit.ly/dk_mentor_gib4

🧲 Link đăng ký tham gia Mentee: http://bit.ly/dk_mentee_gib4   

GIVE IT BACK là dự án gây quỹ cộng đồng do Lead The Change khởi xướng và vận hành thông qua hoạt động Mentoring 1 on 1, nhằm giúp Mentee (sinh viên, người trẻ) phát triển bản thân và sự nghiệp qua cơ hội kết nối cùng các Mentor giàu kinh nghiệm.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Website: https://gib.leadthechange.asia/

Fanpage: https://www.facebook.com/GIVEITBACKproject

Email: giveitback@leadthechange.asia