Vũ Thị Thái Hà

Chị có 10 năm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, phân phối, sản xuất và thương mại điện tử tại Việt Nam. Chị theo học Thạc sĩ   Technology Entrepreneurship and Innovation tại Sobey School of Business 

Kinh nghiệm: 

– Hoạch định chiến lược: thực hiện mô hình quy trình hoạch định chiến lược từ đưa ra quyết định nhiệm vụ, mục tiêu, thực hiện phân tích SWOT đến xác định chiến lược để đạt được doanh số 100% hàng năm cũng như danh mục

– Nhà phát triển kinh doanh: thực hiện phát triển kênh mới để tìm nguồn tăng trưởng mới bằng cách có được khách hàng mới, thâm nhập vào thị trường mới, cung cấp các sáng kiến ​​mới, tạo doanh thu gia tăng cho các công ty.

– Xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp, kết nối mọi người và doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nhân rộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *