Trần Thị Mỹ Yến

Cô hiện là người sáng lập và chủ tịch của Mindful Living Institute. Cô có gần 30 năm kinh nghiệm với nhiều vị trí lãnh đạo tại tập đoàn SCG Việt Nam. Đồng thời, cô gắn bó với hoạt động giáo dục nội bộ và cộng đồng gần 20 năm, chuyên về trí tuệ cảm xúc, giá trị sống, phát triển bền vững và Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR), mà hầu hết đều gắn liền với thực hành Tỉnh thức (Mindfulness).

Cô là 1 trong 5 Giảng viên chính thức đầu tiên của Search Inside Yourself tại Việt Nam, một chương trình phát triển trí tuệ cảm xúc dựa trên nền tảng thực hành thiền Tỉnh thức (Mindfulness) dành cho lãnh đạo. Đồng thời, cũng là chuyên gia Khai vấn chính thức của ICF, (ICF Certified Professional Coach).

Cô là thành viên ban điều hành của Chi hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Giá Trị Sống (LVEC) tại Việt Nam. Giá Trị Sống luôn là một chủ đề độc đáo trong hầu hết các hoạt động và chương trình giảng dạy của cô, vì nhận diện được các giá trị cốt lõi của bản thân, là bước đầu để có thể thấu hiểu bản thân, kết nối với chính mình và thế giới một cách trọn vẹn và tử tế.

Cô là thành viên đồng sáng lập của “Cộng đồng Bền vững”, một trang fanpage tập trung giáo dục nhận thức về phát triển bền vững cho cộng đồng, thông qua các bài viết, các dự án hoạt động và những khóa học về Phát triển Bền vững và Giá trị Sống, giúp mọi người kết nối với bản thân, với thế giới và với thiên nhiên, để có thể sống trọn vẹn với tiềm năng của chính mình, góp phần nuôi dưỡng một lối sống hài hòa hướng tới một thế giới hoà bình và bền vững hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *