Blog

Trần Thị Mỹ Yến

Chị Trần Thị Mỹ Yến hiện đang là Giám đốc Mạng lưới Công ty Siam Cement Group – SCG, Văn phòng đầu tư tại Việt Nam.

Chị rất giàu kiến thức và nhiều kinh nghiệm về phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chị Yến là chuyên gia về chiến lược phát triển bền vững và triển khai trong doanh nghiệp.

Đồng thời, chị cũng giảng viên uy tín trong các chương trình giáo dục về giá trị sống, đặc biệt cho người trẻ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *