Trần Thị Hồng Nhi

Lĩnh vực làm việc: Hướng nghiệp cho các bạn trẻ Việt Nam

Kinh nghiệm và thành tựu:

– Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng (Pháp)

– Sáng lập và điều hành của Future Catch – Dịch vụ Hướng nghiệp trực tuyến cho các bạn trẻ Việt Nam 15-25 tuổi (futurecatch.vn)

– 12 năm kinh nghiệm tham vấn trị liệu, và tư vấn hướng nghiệp cho các bệnh viện, tổ chức phi chính phủ và công ty đa quốc gia tại Việt Nam và Châu Âu

– Cựu trưởng bộ môn Tâm lý bệnh viện FV, bệnh viện Sainte-Anne Paris và giảng viên khoa Tâm lý học ĐH, KHXH & Nhân Văn, Consultant cho Human Dynamic, Eutelmed, Work Place Option, và World Human Future.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *