Phạm Trường Sơn

Anh Sơn gia nhập Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN tháng 9/2009 với vai trò Phó Giám Đốc/Quản lý chương trình cộng đồng. Trong vai trò này, Anh Sơn chịu trách nhiệm xây dựng bền vững các mối quan hệ với tổ chức phi lợi nhuận và quản lý các chương trình cũng như hoạt động tại tổ chức.

Năm 2015, anh chịu trách nhiệm chính điều phối hai hoạt động nền tảng là Chương trình Hạt Nhân Thay Đổi và Vòng tròn Lãnh đạo trẻ.

Anh Sơn là một người có kỹ năng tổ chức, điều phối và truyền thông cộng đồng với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với thanh niên, trẻ em bụi đời, người hành nghề mại dâm, sử dụng ma túy và cộng đồng thiệt thòi tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *