Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị Hồng Vân có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư, Tài chính và Quản lý Chuyên nghiệp.

Chị còn tích lũy được nhiều kỹ năng và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác bao gồm ngân hàng đầu tư, tư vấn quản lý, phát triển dự án & quản lý, phát triển kinh doanh, phân tích tài chính, nghiên cứu thị trường, kiểm toán nội bộ, pháp luật, kế toán doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *