Nguyễn Hoài Tường

Tổng giám đốc – Titops

Anh đang làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (IT). Tập trung nghiên cứu, phát triển (R&D) sản phẩm và đào tạo nguồn nhân lực IT chất lượng cao phục vụ cho các tập đoàn nước ngoài. Anh không có thành tựu gì nổi bật ngoài việc nhờ sự giúp đỡ của nhiều người mà anh thay đổi được số phận là con nhà nông ba đời thành một nhà nghiên cứu. Anh mang ơn nhiều người vì điều đó. Giờ anh cũng không mong đóng góp gì nhiều cho dự án “GIVE IT BACK” ngoài việc “trả nợ” bằng cách chia sẻ lại kinh nghiệm thay đổi số phận của mình cho những bạn trẻ nào quan tâm. Với sự hỗ trợ của “Lead The Change” như bây giờ, anh tin các bạn ấy sẽ làm tốt hơn anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *