Nguyễn Cát Thảo

Chị Nguyễn Cát Thảo hiện là Giám Đốc Vietnam – Lumina Learning – đơn vị cung cấp các công cụ, dịch vụ/giải pháp về tuyển dụng, đào tạo nhân sự, phát triển lãnh đạo va tâm lý kinh doanh.

Chị là người đầu tiên từ Việt Nam được Trung tâm Trí tuệ Văn hóa (Mỹ) cung cấp chứng chỉ về Trí tuệ Văn hóa. Chị Cát Thảo cũng là Chủ tịch HĐQT, đồng sáng lập Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Việt Nam – Australia, từng là Tổng giám đốc Ernst & Young Law Vietnam LLC, Chủ tịch Hội đồng Từ thiện giáo dục Loreto – Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *