Nguyễn Bùi Xuân Anh

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO) – Chợ Tốt

– Chị có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và vận hành các start-up về E-commerce, giúp xây dựng, lãnh đạo và tư vấn cho các công ty thông qua việc thiết lập, tái cấu trúc và mở rộng phức hợp.

– Có kinh nghiệm hợp tác với nhiều nhà lãnh đạo khác nhau để giúp phát triển chiến lược kinh doanh và có tầm ảnh hưởng đến các nhân viên cấp cao trong việc đánh giá, cải thiện chiến lược thực thi

– Chị là nhà lãnh đạo theo đuổi tầm nhìn chung của tổ chức bằng cách thu hút tất cả các thành viên tham gia, cùng nhau đón nhận sự đổi mới và thúc đẩy nhóm nâng cao năng lực và chuyên môn của họ để đạt được hiệu suất vượt trội, nâng cao năng suất và tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm thúc đẩy lợi nhuận của công ty.

– Chị đã thành công trong việc kiểm soát nội bộ hiệu quả và tuân thủ quy định của chính quyền địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *