Nancy Phạm

Project Manager – Globalme Localization Inc.

– Chị Nancy hiện đang là Quản lý dự án của Globalme Localization Inc. tại Canada. Chị có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng & Phần mềm, chị hiện tại đang làm việc cho các tổ chức uy tín khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *