Windy Hương Trần

Windy Hương Trần

Chị Hương Trần hiện đang đảm nhiệm vị trí Customer Program Manager tại Ceva Logistics và là một Neuro Linguistic Programming Coaching của Life University.

Chị đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Supply Chain & Logistics. Đồng thời chị cũng đã tốt nghiệp MBA của trường Đại học Bolton.

Sở thích của chị là du lịch, trekking, yoga. Đồng hành với GIVE IT BACK với cương vị là một Mentor, chị Hương hy vọng có thể hỗ trợ các bạn Mentee đang cảm thấy mông lung trong sự nghiệp, định hướng bản thân tìm thấy được con đường đúng đắn và phù hợp với bản thân mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *