Trần Thị Kim Oanh

Trần Thị Kim Oanh

Talent Management Expert tại One Mount Group

4 từ khóa để mô tả tính cách của chị Oanh là: Trách nhiệm, Nhiệt huyết, Logic & Hệ thống.

Chị Kim Oanh có 10 năm trong nghề People Management & Development tại các Tổ chức đa ngành trong các lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Bất động sản, Bán lẻ, Logistics.

Đến với GIVE IT BACK, chị mong muốn có thể chia sẻ các thông tin về các ngành nghề tại các doanh nghiệp giúp các bạn Mentee có hình dung về nghề, các yêu cầu trong công việc, coach các kiến thức/ kỹ năng cần có để thực hiện công việc của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *