Tăng Gia Hải Lam

Tăng Gia Hải Lam

Lĩnh vực làm việc: Marketing, Digital Marketing, Quản lý kinh doanh, Quản trị con người

Kinh nghiệm và thành tựu:

– Trưởng ban giám khảo Young Spikes 2018

– Hơn 10 năm kinh nghiệm Marketing Communications và quản lý tổ chức các công ty

– Người kể chuyện

Mong muốn chia sẻ khi trở thành Mentor:

– Các kỹ năng mềm: thuyết trình, quản trị mối quan hệ, xây dựng thương hiệu cá nhân

– Các kỹ năng quản lý tổ chức: quản lý nhân sự, hoạch định và quản lý tài chính

– Hoạch định chiến lược: quản trị kinh doanh, lên chiến lược truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *