Nguyễn Thanh Hậu

Nguyễn Thanh Hậu

Là một người bộc trực nhưng điềm đạm, muốn đi thẳng vấn đề, anh Hậu đã có 8 năm làm Mentor của 6 dự án cộng đồng/thanh niên; 9 năm làm NGO lĩnh vực phát triển; 7 năm làm việc với thanh niên ở vai trò Trainer nâng cao năng lực cho thanh niên Miền trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Đến với GIVE IT BACK, anh mong muốn học hỏi kinh nghiệm, kiến thức từ BTC và các Mentors khác, đồng thời cống hiến sức mình cho hoạt động của dự án và giúp đỡ các bạn Mentee, vì anh thấy GIVE IT BACK là một chương trình đầy tính nhân văn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *