Jennifer Chau

Jennifer Chau

Chị Jennifer Chau có hơn 5 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại Singapore. Trước đây chị đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại Amazon Sinagpore và Credit Suisse.

Hiện nay, chị đang là trưởng phòng kế toán tại Facebook APAC Singpore

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *