Hannah Dinh

Hannah Dinh

Chị Hanah Dinh là nhà sáng lập HannahEd, cung cấp thông tin miễn phí và hỗ trợ xin học bổng thông qua cộng đồng Scholarship for Vietnamese students, khoá học bổng HannahEd, Mentorship program, Career Coach.

Chị đã từng đạt được Học bổng toàn phần chính phủ New Zealand, học bổng các chứng chỉ quốc tế về Tài chính và quản trị rủi ro như CFA, FRM, học bổng Citibank. Chị từng sinh sống và làm việc ở 5 quốc gia, đồng thời đã đặt chân đến hơn 20 quốc gia và 4 châu lục.

Ngòai ra chị Hanah còn có kinh nghiệm làm việc tại Facebook châu Âu, Microsoft Singapore và PwC Việt Nam trong các lĩnh vực quản lý dự án, chất lượng, rủi ro cũng như đào tạo. Chị là tác giả của ebook “New Zealand Chân trời mới” và hiện là giám khảo cuộc thi Ireland Contest do Đại sứ quán Ireland tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *