Đoàn Nguyễn Tuấn

Đoàn Nguyễn Tuấn

Data Scientist – Quora

Lĩnh vực làm việc: Anh hiện đang làm việc trong lĩnh vực Data Science tại Quora. Công việc hiện tại của mình là quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu thống kê, và giám sát các tiến trình A/B cho product launch của Quora mobile app.

Thành tựu và kinh nghiệm nổi bật:

– Full scholarship tại trường trung học SJI International (Singapore)

– Full financial aid tại Yale University

– Richard U Light scholarship để trao đổi tại Seoul National University (Hàn Quốc)

– Kinh nghiệm thực tập tại các lab và start up

– Technology Innovation Intern tại Deloitte New York.

Mong muốn đóng góp: Chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn trong việc apply học bổng và định hướng nghề nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực Data Science.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *