Linh Nguyễn

Chị Linh Nguyễn hiện đang là Trưởng phòng kế toán của Lazada Vietnam, quản lý hơn 35 nhân viên nhằm đảm bảo báo cáo tài chính hàng tháng.

Ngoài ra, Linh vẫn hợp tác đảm nhiêm các vị trí về quản lý tài chính của các công ty như là Isobar Vietnam, Dentsu và Aegis Network.

Chị Linh đã tốt nghiệp thạc sĩ về quản lý kế toán và tài chính tại Đại học Bristol (Anh Quốc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *