Lê Ngọc Thiên

Giảng viên – Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh

Hiện tại anh đã công tác tại Khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị, đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh được 14 năm, lĩnh vực về ứng dụng của các công nghệ như AI, ML cho hạ tầng thành phố thông minh, lưới điện thông minh.

Ngoài ra, anh cũng là nghiên cứu viên sau tiến sĩ (Postdoc) tại Khoa Điện, Đại học Chulalongkorn trong các dự án về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, lưới điện thông minh, nhà thông minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *