Hà Nguyễn

Chị Hà có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường kinh doanh đa văn hóa trong đó 10 năm ở vị trí quản lý, cố vấn quản lý, quản lý dự án cho các công ty địa phương và công ty đa quốc gia và hơn 6 năm kinh nghiệm tư vấn xúc tiến thương mại, ra mắt và thiết lập doanh nghiệp mới cho các khách hàng từ EU, Hồng Kông, Singapore.

Chị đã từng tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện và cố vấn cho các Startup, SME, NGO, các chương trình ODA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *