Blog

Ellie Phương D. Nguyễn

Lĩnh vực làm việc: Giáo Sư về Sinh Hoá & Sinh Học Phân Tử ở trường Đại học Oklahoma State University (OSU)

Lĩnh vực chia sẻ khi trở thành Mentor:

Giúp ích cho các thầy cô muốn cải tiến phương pháp giảng dạy, cũng như quý phụ huynh muốn tìm hiểu thông tin về du học, giáo dục & cuộc sống ở Mỹ

– Tạo động lực cho các bạn trẻ Việt Nam muốn học tập & phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, vạch ra mục tiêu & chiến lược phấn đấu để đạt được ước mơ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *