Logistics

Nancy Phạm

Project Manager – Globalme Localization Inc. – Chị Nancy hiện đang là Quản lý dự án của Globalme Localization Inc. tại Canada. Chị có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng & Phần mềm, chị hiện tại đang làm việc cho các tổ chức uy tín khác…

Thi Lê

Lĩnh vực làm việc: Quản lý dự án phát triển hệ thống logistics cho các quốc gia ở Đông Nam Á và Nam Á cho tập đoàn Lazada Kinh nghiệm và thành tựu: Trước khi gia nhập Lazada, anh Thi Lê có nhiều năm tham gia phát triển và quản…

Lý Vũ Thịnh

Lĩnh vực làm việc: Dữ liệu, Nghiên cứu thị trường, Ra mắt sản phẩm mới Kinh nghiệm và thành tựu: Tốt nghiệp hạng xuất sắc từ Đại học Quốc gia Singapore, anh đã và đang làm việc qua nhiều vùng và quốc gia: Thung lũng Silicon: Là Data Scientist đầu tiên tại…