Tiến Nguyễn

Tiến Nguyễn nhận bằng Thạc sĩ Quản Trị và Hoạch Định Chiến Lược tại University College Dublin, Ireland theo chương trình học bổng toàn phần của Chính phủ Ireland . Anh là chuyên gia tư vấn chiến lược tại Viện Tư vấn và Cố vấn Quản lý tại Dublin, Ireland. Thành viên hội đồng quản lý Quỹ đầu tư mạo hiểm ACT Venture Capital, Ireland.

Chuyên môn của anh bao gồm hoạch định chiến lược, đầu tư mạo hiểm, thẩm định doanh nghiệp, chiến lược phát triển vùng, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Ngoài nhiều năm kinh nghiệm trong việc hoạch đinh chiến lược, đầu tư và phát triển kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, anh Tiến còn hoạt động tích cực vì cộng đồng thông qua các chương trình tài trợ, mentoring cho Quỹ học bổng VietSeeds (một quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên có ý chí và nghị lực tại Việt Nam), Cố vấn chiến lược của Quỹ học bổng Viện Happel tại Việt Nam, thành viên Hội Đồng Xét Duyệt dự án của Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách năm 2017, 2018 và 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *