Blog

Nguyễn Thị Phương Thảo

Lĩnh vực làm việc:  Vận động chính sách và phát triển thương mại quốc tế

Kinh nghiệm và thành tựu:

– Từng làm trong lĩnh vực công, tư và phi chính phủ vể các chủ đề: đối ngoại/quan hệ quốc tế, chính sách công, báo chí truyền thông, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – kinh doanh liêm chính, kinh doanh và nhân quyền, phát triển bền vững, quản lý doanh nghiệp

Mong muốn khi trở thành Mentor:

– Chia sẻ, hỗ trợ các bạn trẻ phát triển bản thân, hoàn thiện những kĩ năng cần thiết để đạt được mục tiêu cuộc sống và công việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *