Nguyễn Phương Huỳnh

Nguyễn Phương Huỳnh

Project Manager – VietSeeds Foundation

Mentor Phương Huỳnh hiện tại đang phụ trách quản lý dự án tại một tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục cho các bạn sinh viên đại học. Đã từng tham gia một số chương trình trao đổi quốc tế.

Lĩnh vực chuyên môn: training, education và project management. Đến với dự án, Mentor Phương Huỳnh có thể chia sẻ với các bạn Mentee về phát triển kỹ năng, quản lý dự án cộng đồng và tư vấn hồ sơ để ứng tuyển vào các chương trình trao đổi, đào tạo quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *