Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng

CEO & Co-Founder – Hoorayy

– Một số thành tựu nổi bật:

 • CMO trẻ tuổi nhất tại thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam ở tuổi 27 (thời điểm được bổ nhiệm năm 2017) tại công ty bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam với trách nhiệm ra mắt thương hiệu bảo hiểm lâu đời nhất của Anh Quốc tại thị trường Việt Nam.
 • Thành viên chương trình Quản Trị Viên Tập Sự và chương trình Phát Triển Nhân Tài (Emerging Talent) của công ty bảo hiểm Prudential tại khu vực châu Á, qua đó được luân chuyển sang Prudential Malaysia trong thời gian 2 năm.
 • Co-founder và CEO của một start-up trong lĩnh vực nhân sự tại Singapore.
 • Thành viên tích cực của câu lạc bộ chạy bộ đường dài với việc hoàn thành 2 Ultra-marathon (70km, 82km), Ironman 70.3 và nhiều giải marathon khác.

– Kinh nghiệm làm việc:

 • 9 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính tại Việt Nam và Malaysia, nắm giữ các vị trí quản lý tại các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu
 • Trưởng phòng Phát Triển Đối Tác và Chiến Lược Kinh Doanh, Prudential Việt Nam
 • Trưởng phòng Chiến Lược Marketing, Prudential Malaysia
 • Trưởng bộ phận Phát Triển Kênh Phân Phối và Kênh Bảo Hiểm Nhóm, Generali Việt Nam.
 • Quản lý đội ngũ nhân sự 20 người CMO & Giám đốc Phát Triển Kinh Doanh, Aviva Việt Nam.
 • Quản lý đội ngũ nhân sự 25 người
 • Co-founder/CEO của Hoorayy Việt Nam.

– Mong muốn khi đến với dự án: Chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn trẻ trong việc định hướng nghề nghiệp cũng như việc phát triển bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *