Lưu Minh Hiền

Lưu Minh Hiền

Lĩnh vực làm việc: Ngoại giao, Phát triển kinh doanh, Marketing, Giáo dục

Kinh nghiệm và thành tựu:

– Thạc sĩ hạng Giỏi ngành Chính trị Kinh tế Thế giới, London School of Economics and Political Science, UK, Khóa 2002-2003

– Từng tham gia nhiều cuộc họp song phương và đa phương, các hội nghị quốc tế trong giai đoạn 2000-2006 cùng nhiều nhà lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam

– Từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Ernst & Young (EY) Việt Nam trong nhiều năm

– Làm việc với các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia giáo dục, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; các trường Đại học, phổ thông, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, các tổ chức giáo dục và khảo thí quốc tế v.v.

Lĩnh vực chia sẻ khi trở thành Mentor: Ngoại giao, Phát triển kinh doanh, Marketing, Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *