Joshua Best

Program Manager – Bangkok

Trong hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc tại hơn 15 đất nước, nhận được chứng chỉ Global Mobility Specialist, bằng Thạc sĩ trong lĩnh vực Quan hệ quốc tế, và đã có kinh nghiệm làm việc với nhiều người từ học sinh cho đến các lãnh đạo.

Anh đã dành 1 năm rưỡi qua quản lý một chương trình quốc tế cho những người làm việc tại nhà tại một start-up gọi là Remote Year (RY). Vai trò ban đầu của anh là Program Leader và quản lý một chương trình 12 tháng một mình. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn lãnh đạo cộng đồng của mình trở thành cộng đồng đầu tiên với 6 tháng không gặp khó khăn nào, và hoàn thành chương trình 12 tháng với những con số ấn tượng.

Thành công ở vị trí trước đó của anh cũng dẫn đến sự thăng tiến thành Regional Program Manager tại Asia- Pacific, nơi mà anh đã điều hành các chương trình Program Leaders khác xuyên suốt 4 quốc gia, và tiến tới Bangkok.

Anh cũng có các trải nghiệm cá nhân khi bản thân là một người thiểu số về chủng tộc và tôn giáo và làm thế nào những điều này đã tạo nên những khó khăn trong công việc. Bởi vì lí do này, anh có mong muốn được giúp đỡ các tổ chức anh đã và đang làm hiểu hơn về sự đa dạng, bình đẳng và kết nối với các nền văn hóa khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *