Daan van Rossum

Anh Daan đã có 15 năm kinh nghiệm trong Tư vấn Chiến lược Marketing và 3 năm là start-up founder. Ngoài ra anh còn là một Life Coach – giúp đỡ người khác có thể trở thành con người tốt nhất của mình. Anh có hơn 15 năm làm việc tại 4 quốc gia (Hà Lan – Mỹ – Singapore – Việt Nam) và có kinh nghiệm trong việc hiểu để xây dựng đội ngũ cũng như môi trường làm việc tốt trong công ty.

Anh sẵn sàng giúp đỡ cho những Mentee đang mong muốn bước vào lĩnh vực nhân sự, mở công ty riêng, trở thành nhà lãnh đạo/quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *