Bùi Thị Ngọc Thu

Chị Thu có mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng cách chia sẻ những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và những có nhìn mà bản thân đã học hỏi và trải nghiệm thông qua công việc của một người Trainer và Coach trong nhiều năm qua.

Chị Thu đã làm điều đó thông qua các chương trình đào tạo và huấn luyện được chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Chị hy vọng và mong muốn được góp phần vào hành trình phát triển bản thân cho những người cũng thực sự mong muốn điều đó. Họ có khát khao và cam kết tham gia vào hành trình chia sẻ, huấn luyện nghiêm túc cùng với Thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *